Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Misyon ve Vizyon

Misyon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun misyonu; turizm, gümrük, finans ve ticaret sektörlerine ulusal ve uluslararası alanda katkıda bulunmaya hazır, temel bilgi, beceri ve araştırma teknikleri ile donatılmış, kaliteli mezunlar yetiştirerek ülkenin adı geçen sektörlerinde kalkınmasına hizmet etmek ve üniversitenin iş dünyasına açılan penceresi olmaktır.

Vizyon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun vizyonu: “Ürettiği evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji ile Türkiye ve dünyadaki paydaşlarının geleceğine katkı veren bir yüksekokul olmaktır.” Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun Değerleri: • Bilimin evrenselliğine inanmak, • Akademik özgürlüğü ve dürüstlüğü desteklemek, • Bilgiye dayalı karar vermek • Ekip ruhunu benimsemek • Etik ilkelere uymak