Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Tanıtım

Son yıllarda Turizm Endüstrisindeki sürekli gelişme ve büyüme çağın gereksinimlerine cevap verecek, teorik ve pratik her alanda yetişmiş, işini iyi yapmaya aday, yabancı dil bilgisine sahip (İngilizce, İtalyanca, ,Fransızca ) bilgisayar kullanabilen, analitik düşünebilen, problem çözebilme tekniğine ve hayat boyu öğrenme becerisine sahip kalifiye, nitelikli ara eleman, iş gücü talebini gündemde tutmaktadır.

Bu sebeple, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Turizm Sektör’ünde eksikliğini hissettiren ürün ve hizmet kalitesini sürekli arzu edilen düzeyde tutmayı hedefleyebilecek ve bu alanda çalışmasını sürdürebilecek adayların sektörde istihdam edilmesine imkan sağlayabilen bir Lisans programıdır.

Yüksek Okulumuzun temel amacı, Turizm İşletmelerinde üst ve orta düzey yönetici vasıflarına haiz olabilecek adayları asgari düzeyde müşteri ilişkileri, pazarlama ve yönetim konularında da çağdaş bilgili etkin karar verebilme beceri ve yeteneğe sahip sürekli değişim içinde olan elemanları turizm sektörüne kazandırmaktır.

Ayrıca alt amaçlarımız;

– Sektörde faaliyet gösteren işletmelere mesleki eğitim almış nitelikli ve uzman elemanlar yetiştirmek,

– Sektördeki yenilikleri sürekli olarak takip etmek ve gelişmeleri öğrencilerle paylaşmak,

– Turizm sektörü ile sürekli olarak işbirliği ve iletişim halinde olmak, sektörden gelen talepler doğrultusunda projeler hazırlamak, sektörün sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak,

– Ulusal ve uluslararası düzeyde turizm eğitimi veren, benzer statüdeki eğitim kurumları ile işbirliği yaparak, gerek öğrencilerin daha iyi yetişmesi ve gerekse öğretim elemanlarının alanları ile ilgili bilgilerini arttırmalarına yönelik çalışmalarda bulunmak,

– Sektörü ilgilendiren alanlarda bölgesel ve ulusal düzeyde toplantı, seminer, kongre düzenlemek ve diğer kurumlar tarafından düzenlenen benzeri organizasyonlara aktif veya dinleyici olarak katılmak,

– Öğrencilerin turizm mesleğine olan sevgilerinin geliştirilmesini sağlamak, eğitim kalitesiyle turizm eğitimi yapan okullar arasında üst sıralarda yer almak ve öğrencileri ihtiyaç duyulan bir konuda meslek sahibi yapmaktır.

Gereken Nitelikler:

Turizm ve otelcilik sektöründe çalışmak isteyenlerin dinamik ve sosyal yönleri kuvvetli insanlar olmaları gerekir. İnsanlarla iyi iletişim kurabilmek müşterilerle etkileşimi sürekli olan bir meslek için çok önemlidir. Kendine güvenen güçlükler karşısında şaşırmayan çabuk ve doğru karar verebilen sabır nezaket ve anlayış vb. özelliklere sahip insanlar bu meslekte başarılı olabilirler.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulunun bölümlerinden mezun olan öğrenciler “Turizm Yöneticisi” olarak çeşitli tesislerde değişik düzeylerde görev alırlar. Bu görevlerde başarılı oldukça üst kademelere yükselirler. Turizm işletmecisi ünvanı ile otel yöneticisi olarak çalışan turizm yöneticisi otele gelen müşterilere sadece geceyi geçirecekleri bir oda sağlamaktan değil aynı zamanda onların yiyip içmeleri ve eğlenmeleri için gereken koşulları hazırlamaktan da sorumludur. Bugün büyük oteller bir barınak olmanın ötesinde giderek çok çeşitli sosyal etkinliklerin (nişan, düğün, kongre, konferans, seminer vb.) yapıldığı yerler haline gelmektedir. Otel yöneticisi çeşitli beğenileri olan müşterilere çeşitli hizmetler veren bir otelin işleyişinden sorumludur. Otel motel, lokanta vb. turizm tesislerinin yöneticisi otelin çeşitli hizmet birimlerinde (resepsiyon, restoran, santral, oda servisi, alım-satım vb.) sorumlu kişileri görevlendirir ve bunların çalışmalarını denetler; müşteriye verilecek hizmetlerin çeşidini ve ödenecek ücreti saptar. Hizmetlerin sunuluşunda çıkan sorunları çözmek, müşterilerin şikayetlerini dinleyip giderici önlemler almak otel yöneticisinin başlıca görevlerindendir.

Çalışma Alanları

Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulunun değişik bölümlerinden mezun olan öğrencileri daha çok otellerde ve turizm sektöründe çalışırlar. Teknolojinin ilerlemesi insanların boş zamanlarının ve ulaşım olanaklarının artmasına yol açmıştır. Bu da insanlarda çeşitli bölgeleri ve ülkeleri gezip görme isteği uyandırmaktadır. Yurtiçinde çeşitli amaçlarla seyahat eden insanların sayısının artması yanında özellikle yurtdışından birçok insan gezip görme amacı ile ülkemize gelmektedir. Turist sayısındaki bu hızlı artış ülkemizde çok sayıda otel ve motel yapılmasına yol açmış ve otelcilik de kendine özgü eğitimi olan bir uzmanlık alanı haline gelmiştir. Önümüzdeki yıllarda turizm alanındaki gelişmenin devam edeceği ve bu alanda iyi yetişmiş kimselerin iş bulma sorunu olmayacağı söylenebilir. Kişisel yetenek ve yabancı dil meslekte başarılı olmaya ve ilerlemeye olanak vermektedir.

Yemek, bireyin hayatta kalabilmesi için en temel gereksinimi olduğu kadar toplumsal kimliğin oluşmasında da son derece önemli bir kavramdır. İnsanoğlunun yemekle ilişkisi tarih boyunca birçok açıdan ele alınmıştır. Gıda sanayindeki gelişen teknoloji, toplumların yemek kültürlerinin de farklılaşmasına yol açmıştır. Günümüzde uygulanan ekoloji ve gıda üretimi, moleküler gastronomi gibi en ileri yöntemlerle gastronomi alanında önemli başarılar elde edilmektedir. Tüm bunlardan yola çıkılarak, yiyecek ve içecek kültürü ya da kısaca yemek sanatı anlamına gelen “Gastronomi”ye olan ilgi giderek artmaktadır.

Avrasya Üniversitesi  Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan “Gastronomi ve Mutfak Sanatları” bölümünün amacı, uluslararası deneyime sahip ve araştırmacı bir akademik kadro eşliğinde, kendi işini kurabilecek, tecrübeleri doğrultusunda uluslararası zincir otellerde, elit restoranlarda, profesyonel yiyecek üretimi yapan kuruluşlarda şef pozisyonunda görev alabilecek ve üst düzey yöneticilik yapabilecek etkin, çağdaş, değerleri özümsemiş, profesyoneller yetiştirerek gastronomi alanında ülkemizi tüm dünyaya tanıtmaktır. Buna ilaveten, dört yıllık eğitimleri sonunda iki yabancı dile hakim bir şekilde mezun olacak öğrenciler, gastronomi ve mutfak sanatları sektöründe teorik ve pratik bilgilerle donanmış, vizyon sahibi şeflere yönelik ihtiyacı büyük ölçüde gidereceklerdir.

Prof. Dr. Hikmet KARAÇAM