Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Misyon ve Vizyon

Misyon
Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Yüksek Okulu’nun misyonu; turizm sektörüne ulusal ve uluslararası alanda katkıda bulunmaya hazır, temel bilgi, beceri ve araştırma teknikleri ile donatılmış, kaliteli mezunlar yetiştirerek ülkenin turizm sektörünün kalkınmasına hizmet etmek ve üniversitenin iş dünyasına açılan penceresi olmaktır.

Vizyon
Dünyada gün geçtikçe daha da büyüyen turizm sektörüne, çevresindeki değişim ve gelişimi algılayıp yorumlayabilen, evrensel ve etik değerlere sahip, teori, uygulama, teknoloji ile bütünleşmiş, girişimci, araştırmacı, toplumsal sorumluluk sahibi turizmciler yetiştirerek bölgede lider konumunda olmak ve ülkemizin en iyi  uygulamalı bilimler yüksekokulu olarak tanınmaktır.